INICIAR SESIÓN

Durante este sábado, 30 de setembro, realizáronse no CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, as Xornadas de Sanidade 2017, cos seguintes contidos:

  1. Actualización tecnolóxico-práctica.
  2. Novidades nas ensinanzas da familia de Sanidade.
  3. Exposición de materiais e produto

Pódense ver imaxes desa xornada na seguinte ligazón: 

Xornadas de sanidade