INICIAR SESIÓN

REUNIÓNS INFORMATIVAS ERASMUS +

Esta semana realizaranse, por parte da Coordinadora de Programas Internacionais do centro, Cristina Vázquez, reunións informativas sobre Erasmus +, dirixidas ao alumnado interesado en realizar prácticas no estranxeiro durante 2019:

Sesions inform e