INICIAR SESIÓN

PREMIO INNOVACIÓN 2020: "OÍR PARA VIVIR 4.0"

Segundo a Resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación educativa, foi premiado un Proxecto de Innovación, “Oir para vivir 4.0”, presentado por profesorado do CS de Audioloxía protésica do centro, no que participan como centros colaboradores o CIFP Manuel Antonio e o IES Ricardo Mella, e como entidades colaboradoras:
–Bernafon Ibérica, S.L.
-NEXTGAL Soluciones Informáticas, S.L.
-Audias, S.L.
GN Resound, S.L.
MED INTERTON