INICIAR SESIÓN

DOCUMENTOS MAIS EMPREGADOS

Descarga dos modelos máis empregados para a súa presentación na Secretaría do centro.

 

  • Solicitude de validación de módulos profesionais.

     (Acceder o documento)

     Información oficial sobre validacións Consellería de Educación

 

  •  Solicitude de validación de módulos no Ministerio de Educación

    (Acceder ao documento)

 

  •  Solicitude de exención da FCT.

     (Acceder o documento)

 

  • Modelo de renuncia.

(Acceder o documento)

 

  • Modelo de instancia.

     (Acceder o documento)

 

  •  Modelo para xustificación de faltas do alumnado.

     (Acceder o documento)