INICIAR SESIÓN

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN CURSO 2017-2018 - LIGAZÓN INFORMACIÓN XERAL

20/09/2017 Admisión: 2ª adxudicación extraordinaria

Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

Máis información

 

13/09/2017 Publicación das listaxes provisionais de solicitantes do período extraordinario de admisión

Acceso á información

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o mércores 13 de setembro ata as 13:00 horas do venres 15 de
setembro de 2017.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

 

01/09/2017 Admisión: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2017

Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.
Máis información

01/09/2017 Período extraordinario de admisión a ciclos formativos

Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera:

Aberto o período extraordinario de presentación de solicitudes de setembro ata o día 8 ás 13:00 horas. Coa finalidade de axudar na toma de decisións das persoas interesadas en facer solicitudes destas ensinanzas no período extraordinario, facilítanse listaxes informativas cos seguintes datos:

Listaxes separadas por réxime, modalidade e grao; ordenadas por provincia, concello e centro dos ciclos e módulos de formación profesional que teñen prazas dispoñibles e non teñen listaxe de espera.

Atención: Non son listaxes de ciclos e módulos con matrícula liberada. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

 Máis información

 

INSTRUCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN CASO DE ADMISIÓN

Documentación a presentar

27/07/2017 2ª adxudicación ordinaria. Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de FP.

2ª adxudicación ciclos grao medio ordinario

2ª adxudicación ciclos grao superior ordinario

2ª adxudicación ciclos grao medio adultos presencial

2ª adxudicación ciclos grao superior adultos presencial

2ª adxudicación ciclos grao medio adultos distancia

2ª adxudicación ciclos grao superior adultos distancia

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2017. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

 Máis información na páxina web da Consellería de Educación.

 

26/07/2017 2ª Relación definitiva de alumnado admitido e excluído nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

2ª listaxe definitiva

 

18/07/2017 Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Medio ordinario

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Superior ordinario

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Medio adultos presencial

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Superior adultos presencial

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Medio adultos distancia

Listaxe adxudicados Ciclos de Grao Superior adultos distancia

Información sobre a 1ª adxudicación

O prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 18 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2017.

As persoas con praza adxudicada deben utilizar os seguintes modelos para formalizar a matrícula:

    -No réxime ordinario:  Solicitude matrícula-renuncia ordinario
    -No réxime para as persoas adultas: Solicitude matrícula adultos

De todos xeitos os centros poden imprimir o modelo de solicitude de matrícula cuberto que se obtén da aplicación (apartado 5.11) e facilitarllo ao alumnado para realizar a matrícula.

As persoas sen praza adxudicada que desexen matricularse en prazas liberadas (vacantes) empregarán o anexo I ou o anexo II, segundo corresponda, da orde do 15 de xullo de 2016 de admisión.

A solicitude de matrícula só se pode efectuar no centro no que se ten a praza adxudicada.

RENUNCIA

Para a renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se empregará o modelo Solicitude de matrícula-renuncia ordinario marcando a renuncia. A renuncia pódese tramitar en calquera centro con prazas de formación profesional sostidas con fondos públicos.

A renuncia á adxudicación de praza do réxime ordinario tamén se poderá realizar vía web, polos propios solicitantes, seguindo as instrucións que se xuntan:

Instrucións renuncia adxudicación réxime ordinario

RESERVA DE MATRÍCULA DO RÉXIME PARA PERSOAS ADULTAS
No réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distancia, poderase efectuar reserva de matrícula vía web, coa finalidade de ter que acudir unha soa vez ao centro para efectuar a matrícula dos módulos reservados. Xúntase instrucións sobre o procedemento de reserva:

Instrucións reserva de matrícula no réxime modular

Están habilitados para o alumnado os servizos de consulta de solicitude (historial), renuncia vía web e reserva de matrícula do
réxime para as persoas adultas:

Instrucións consulta historial

 

Relación definitiva de admitidos e excluídos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

Listaxe admitidos e excluídos

Prazo de solicitude de matrícula: do 18 ao 24 de xullo.

O alumnado que teña superado o módulo de FOL no 1º curso doutro ciclo, deberá entregar solicitude de validación presentando o anexo XIV:

Ligazón ao documento

 

Relación provisional de admitidos e excluídos nas prazas vacantes de 2º curso de réxime ordinario

Listaxe admitidos e excluídos

Prazo de reclamacions: ata o 13 de xullo de 2017 ás 13 h.

 

 Publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas para o curso 2017-2018

Listaxes solicitudes grao medio ordinario

Listaxes solicitudes grao superior ordinario

Listaxe solicitudes grao medio adultos presencial

Listaxe solicitudes grao superior adultos presencial

Listaxe solicitudes grao medio adultos distancia

Listaxe solicitudes grao superior adultos distancia

 

Máis información en www.edu.xunta.es/fp/

 

Oferta formativa ciclos FP para o curso 2017-2018

Oferta formativa réxime ordinario por familia e ciclos

Oferta formativa réxime modular por familia e ciclos

Oferta formativa réxime distancia por familia e ciclos

 

Horarios ciclos réxime modular curso 2017-2018

Publicación dos horarios dos ciclos formativos que se ofertan en réxime modular no CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Horarios réxime modular

 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN CURSO 2017-2018

Instrucións xerais de admisión

Instrucións solicitude web

ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Prazos de admisión

Instrucións admisión 1º de ordinario

Instrucións de solicitude e matrícula para continuidade de estudos no réxime ordinario

Instrucións admisión réxime adultos