INICIAR SESIÓN

ADMISION E MATRÍCULA

INFORMACIÓN XERAL DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020 - LIGAZÓN INFORMACIÓN XERAL

 

MODELOS DE SOLICITUDE DE MATRÍCULA

Modelo ordinario

Modelo adultos

Modelo FP dual

 

LISTAXES PRIMEIRA ADXUDICACIÓN ORDINARIA

Publícanse as listaxes da 1ª adxudicación dentro do proceso do admisión 2019

Listaxe 1ª adxudicación

 

LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS E EN LISTA DE ESPERA NO CM DE FP DUAL DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA E ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Listaxe persoas admitidas FP dual

 

 RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES E 1ª ADXUDICACIÓN NAS PRAZAS VACANTES DE 2º CURSO

Listaxe 1ª adxudicación nas prazas vacantes en 2º curso

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas prazas vacantes de 2º curso

 

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA SEGUNDO RÉXIME E MODALIDADE

Instrucións de matrícula 1º ordinario

Instrucións de matrícula adultos presencial

Instrucións de matrícula adultos distancia

Instrucións de matrícula FP dual

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES DE FP DUAL

Publícase a listaxe definitiva de solicitudes de FP Dual:

Listaxes de solicitudes

 

HORARIO DAS ENTREVISTAS DOS SOLICITANTES DE FP DUAL

Publícase o horario das entrevistas de solicitantes de FP dual do  CM de Coidados Auxiliares de Enfermaría e Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

Horarios das entrevistas

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUÍDO NAS PRAZAS VACANTES DE 2º CURSO

Publícase a relación provisional de alumnado admitido e excluído nas prazas vacantes de 2º curso.

Listaxe admitidos vacantes 2º

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

Listaxe provisionais solicitudes ordinario grao medio

Listaxe provisionais solicitudes ordinario grao superior

Listaxe provisionais solicitudes adultos presenciais grao medio

Listaxe provisionais solicitudes adultos presenciais grao superior

Listaxe provisionais solicitudes adultos distancia grao medio

Listaxe provisionais solicitudes adultos distancia grao superior

Máis información: http://www.edu.xunta.es/fp/node/15418

 

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS A FP DUAL

Publícanse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas para a FP Dual:

Listaxes provisionais

 

INSTRUCIÓNS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2019-2020

Instrucións proceso de admisión 1º de ordinario

Instrucións de solicitude de admisión e matrícula para alumnado do réxime de ordinario con continuidade de estudos

Instrucións do proceso de admisión para 2º de ordinario sen praza garantida

Instrucións admisión réxime adultos presencial

Instrucións admisión réxime adultos distancia

Instrucións admisión FP dual

 

 

 PRAZO DE ADMISIÓN E INSTRUCIÓNS XERAIS

O prazo no período ordinario de presentación de solicitudes será do 24  de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 h.

Instrucións xerais de admisión

Información importante réxime ordinario

Información importante réxime adultos 

Máis información en http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral

 

NOVO CICLO DE FP DUAL NO CIFP ÁNXEL CASAL - MONTE ALTO

Dobre titulación de técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría e Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

Calendario FP Dual

Información importante FP Dual

Anexo I

 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

-ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

-Prazos de admisión*

*O día 24 de xuño é festivo local na Coruña

-Anexo I: solicitude de admisión no réxime ordinario non centralizada: empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario (alumnado que promociona de 1º a 2º curso, repetidor de 2º, e alumnado doutro ciclo ou doutro centro), ou ben para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas. Non para repetidores de primeiro curso do réxime ordinario (xerar a solicitude na aplicación informática. https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. Activa soamente durante o período de solicitude).

-Anexo II: solicitude de admisión no réxime para as persoas adultas non centralizada: empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto polo réxime para as persoas adultas, ou ben para o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas.