INICIAR SESIÓN

PROGRAMA ERASMUS + 2017 - 2018:  FCT no estranxeiro. 

12/01/2018 BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES DE CICLOS MEDIOS E SUPERIORES PARA A SÚA PARTICIPACIÓN DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ CURSO 2017-2018

Publícanse as bases da convocatoria para a selección de estudantes de CM e CS para o programa Erasmus + do curso 2017-2018.

Bases da convocatoria

Realizaranse sesións informativas, para o alumnado interesado en realizar prácticas no estranxeiro, nas seguintes datas e horas: