INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES - NOVAS

 

 Xornada de acollemento

  • Data: 14 de xullo
  • Lugar: salón de actos

Horario:

  • 10.00 h persoas con primeiro apelido do A ao L
  • 12.30 h persoas con primeiro apelido do M ao Y

Importante! Será obrigatoria a presentación con DNI

 

Programacións e horarios das probas

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CICLOS MEDIOS

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CICLOS SUPERIORES

CS EDUCACIÓN INFANTIL

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

CS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

CS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

FAMILIA DE SANIDADE

CICLOS MEDIOS

CM EMERXENCIAS SANITARIAS

CM FARMACIA E PARAFARMACIA

CICLOS SUPERIORES

CS IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

CS LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

CS ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

CS RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA

CS DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

CS HIXIENE BUCODENTAL