INICIAR SESIÓN

CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2018


Publicada a Resolución do 19 de marzo de 2018, pola que se dá pubicidade do acordo do Consello de Dirección que aprba as bases reguladoras do concurso Eduemprede Idea 2018, dirixida ao alumnado das ensinanzas de F.P., deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia (4 abril 2018).

Resolución