PROGRAMA FUNDACIÓN REPSOL

O noso alumnado segue participando nas actividades que a Fundación REPSOL e a Consellería de Educación organizaron co obxectivo de fomentar o espírito emprendedor na mocidade de F.P.

O pasado 15, 16 e 17 de febreiro tiveron lugar no CIFP Ánxel Casal – Monte Alto, as Xornadas de "Formación de formadores" do Programa Fundación REPSOL, neste caso as actividades ían dirixidas aos lideres dos diferentes grupos participantes, a nosa líder é a alumna de 2º de Próteses Dentais Yemby Nahydu Cutire Andrade. As charlas xa empezaran a semana anterior no IES Urbano Lugrís.

Os talleres trataron diferentes aspectos e foron impartidos polos seguintes relatores:

  • Lalo García: "Validación de modelos de negocio"
  • Marcos Paz: "Finanzas para emprendedores"
  • Roberto Pérez: "Marketing y marca"

Por outra banda, o  xoves 25 de xaneiro celebrouse un Kick off para todos os equipos  no CIFP de Someso no que desenvolvéronse as seguintes actividades:

  1. Presentación
  2. Dinámica grupal
  3. Explicación da fase de ideación ao equipo
  4. Entrega do merchan da Fundación Repsol
  5. Avance para a primeira entrega da fase de ideación
  6. Resolución de dúbidas

O noso equipo, o nº 1, estaba formado polos seguintes integrantes: Yemby Nahydu Cutire Andrade, Ana Martínez Román, alumnas de 2º do CS Próteses Dentais, André Vázquez Lama, alumnno de 2º do CS Saúde Ambiental, Zeus Díaz Abelaira, alumno de 2º do CS de Laboratorio Clínico e Biomédico e a Coordinadora de emprendemento e profesora de EIE: Paula Díaz Carballada. A súa idea emprendedora aúna as súas diferentes especialidades

Os diferentes equipos contaron co asesoramento dos "Seniors", que contan cunha dilatada experiencia profesional e empresarial, como empresarios e executivos e que aconsellan e asesoran a emprendedores.

Imaxes das xornadas