INICIAR SESIÓN

CS de Audioloxía na Opinión

O Ciclo Superior de Audioloxía Protésica, do réxime ordinario, foi obxecto o pasado venres 10 de febreiro dunha pequena reportaxe no periódico "A Opinión" da Coruña, con motivo da súa participación xunto co réxime modular do mesmo ciclo no Programa Lanzadeiras, coa súa miniempresa OUVISAN.

Como xa informamos dende a Coordinación de Emprendemento do centro neste blog, o alumnado está a crear unha miniempresa na que elaboran protectores auditivos a medida, adaptados ao oído do cliente e usuario como protección fronte a diferentes factores como pode ser o ruído, a auga, etc. Os alumnos traballan por equipos como se fosen os diferentes departamentos dunha empresa, polo que tratan aspectos como o estudo de mercado, nome e logotipo da empresa, produción, marketing, plano económico-financeiro, etc. e que van desenvolvendo nun plano de negocio. Ademais para probar o produto e poder testalo contan coa axuda do alumnado do Ciclo Superior de Próteses Dentais, 2º curso, que colaboran como “panel de consumidores”.

Os alumnos recibiron a visita do fotógrafo mentres traballaban coa súa profesora de EMPA (Elaboración de moldes e protectores auditivos), Beatriz Fariña García no seu taller e recibían unha sesión formativa para axudarlles na creación da súa miniempresa OUVISAN. No acto formativo tamén se atopaba presente a Coordinadora de Emprendemento, Paula Díaz, quen participa xunto con Beatriz Fariña, Ana Barba y Juan Carlos Armisen como profesores no proxecto.

Ligazón á noticia