INICIAR SESIÓN

DINAMIZACIÓN

NACE Agora.gal, UN PROXECTO DE CONTIDOS DIXITAIS EN GALEGO

Agora.gal é un espazo no que iniciares a navegación diaria en Internet. Ofrece unha porta aberta a todo un universo de contidos, que chegan dende os blogues e medios asociados.

Pódese consultar o tempo ou os datos da COVID, escoitar música, botar un ollo aos youtubeiros/as e poñer a orella nos podcasts. E ademais apoiando ás empresas locais!

 

agora.gal

APLICACIÓNS PARA O USO INCLUSIVO E NON DISCRIMINATORIO DA LINGUA
 
Xanela Inclusiva e Ventana Inclusiva son unhas aplicacións correctoras de estilo para un uso inclusivo e non discriminatorio da lingua galega e castelá.
Os correctores detectan o emprego de linguaxe sexista e discriminatoria reformulando e ofrecendo termos non sexistas e inclusivos.
Dende aquí o noso agradecemento ás profesionais de ACADAR polas súas contribucións prácticas a prol da inclusión de todas as persoas.
 
Xanela inclusiva

SEMANA DAS LETRAS GALEGAS

As nosas letras estiveron moi presentes estes días no CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, achegándose á comunidade educativa en forma de chapas coas palabras galegas que nos namoran. Ademais, en colaboración coa biblioteca do centro, tamén puidemos agasallar con libros de literatura galega que tiveron unha estupenda acollida. 

 Foto.1 EDLGFoto.2 EDLG

 LETRAS GALEGAS 2021

XELA ARIAS foi unha das voces máis singulares da poesía galega contemporánea e sobresaíu tamén como editora e tradutora.
A través da exposición Asinamos ser libres podemos coñecer a súa infancia e adolescencia rebelde, os primeiros textos poéticos, a conexión da súa poesía coa cultura e a sociedade do seu tempo e o seu labor como tradutora. Tamén achegármonos á experiencia da maternidade en Darío a diario, o seu último poemario Intempériome, o seu pasamento repentino e o seu legado.
Feliz Día das Letras Galegas!
Xela.Arias.1

VOLVE O TEATRO AO NOSO CIFP!!

Con capacidade limitada e grupos reducidos desfrutaremos do discurshow Habito Terra, unha ludoconferencia na que revisaremos os nosos comportamentos colectivos e o seu impacto sobre a vida no planeta.
Ciencia e Arte Dramática únense para transmitir coñecemento de xeito atractivo, divertido e con rigor.
Esta actividade é froito da colaboración entre o Equipo de Igualdade e o Equipo de Dinamización da lingua galega.
 
HabitoTerra