ACTOS DE LIBERDADE

"O meu compromiso comigo está en escribir desde min. E eu son muller, miope e galega".
"...sendo muller aínda é ben difícil... vivir nas nubes".
 
Xela Arias
 
Encontro de escritores galegos e portugueses: muller e literatura.
Santiago de Compostela. 1991.
 
Xela Arias IMAXE1