INICIAR SESIÓN

 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

Concerto de DE VACAS no CIFP Ánxel Casal-Monte Alto!!
Organizado polo Equipo de Igualdade e o EDLG dentro das actuacións do Plan de Igualdade.

VÉS PACER CON NÓS