INICIAR SESIÓN

O mércores 4 de maio de 2016, as 12:00 horas, no salón de actos do CIFP Anxel Casal-Monte Alto, celebrarase unha charla sobre as Irmandades da fala.