INICIAR SESIÓN

PROBAS LIBRES

PROBAS LIBRES - NOVAS

 

 

Cualificacións finais "Probas Libres 19-20"

 

Publícanse as cualificacións finals das probas libres 19-20.

Ligazón.

 

Resultados 2ª parte probas libres 19-20

Publícanse os resultados da 2ª parte das probas libres 19-20.

Ligazón.

 

 

 

Notas probas libres

 

Publícanse a actualización dos resultados das probas libres 19-20.

Ligazón.

 

 Xornada de acollemento

  • Data: 14 de xullo
  • Lugar: salón de actos

Horario:

  • 10.00 h persoas con primeiro apelido do A ao L
  • 12.30 h persoas con primeiro apelido do M ao Y

Importante! Será obrigatoria a presentación con DNI

 

Programacións e horarios das probas

FAMILIA DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CICLOS MEDIOS

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CICLOS SUPERIORES

CS EDUCACIÓN INFANTIL

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

CS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

CS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

FAMILIA DE SANIDADE

CICLOS MEDIOS

CM EMERXENCIAS SANITARIAS

CM FARMACIA E PARAFARMACIA

CICLOS SUPERIORES

CS IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

CS LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

CS ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

CS RADIOTERAPIA E DOSIMETRÍA

CS DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

CS HIXIENE BUCODENTAL

PROBAS LIBRES - INFORMACION

•    TÍTULOS LOE
As probas libres teñen por finalidade, permitir que ás persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sen necesidade de acudir a clase, e presentándose a exámes teóricos e prácticos onde demosten ter alcanzados os obxectivos do currículo correspondente.
Para máis información consultar a seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual.


•    TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE
Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os seus estudos ao abeiro dos títulos LOXSE,  e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

Todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos, agás o módulo de FCT, poderán ser avaliados por esta vía. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.