INICIAR SESIÓN

ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS

No CIFP Ánxel Casal - Monte Alto impártense accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).K).

ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301V).

15/10/2018 TRANSPORTE SANITARIO (SANT0208).

Planificación didáctica

Programación

17/01/2019 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208).

Planificación didáctica

Programación 

17/10/2019 ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS E CATÁSTROFES (SANT0108). 

Planificación didáctica

Programación

02/02/2018 PROBAS DE SELECCIÓN AFD

Convócanse as probas de selección para accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas, que terán lugar no CIFP Ánxel Casal - Monte Alto.

PROBAS DE SELECCIÓN TRANSPORTE SANITARIO

PROBAS DE SELECCIÓN ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍTIMAS E CATÁSTROFES