INICIAR SESIÓN

Aberta a convocatoria 2018 de Acreditación de Competencias. 

No CIFP Ánxel Casal - Monte Alto desenvolverase o proceso de acreditación de competencias vinculadas aos ciclos de Farmacia e parafarmacia e Integración social.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 2 de febreiro, ambos os dous incluídos. 

Só serán aceptadas as solicitudes qeu sexan entregadas no centro onde se realice o procedemento ao que se presente a persoa solicitante. 

As listaxes de persoas solicitantes publicaranse en cada sede correspondente, na súa páxina web e no taboleiro de anuncios, e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria (http://www.edu.xunta.es/fp)

Máis información:

Acreditación de competencias 2018