INICIAR SESIÓN

No CIFP Ánxel Casal - Monte Alto impártense accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Éstas acción están reguladas pola ORDE do 29 decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de acción formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

No ano 2016 as accións desenvolvidas no centro son:

•    CURSO 2952: Transporte sanitario. Horas totais: 578 (160 horas prácticas).
•    CURSO 2953: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. Horas totais: 468 (180 horas prácticas).
•    CURSO 2954: Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Horas totais: 478 (120 horas prácticas).